(Czas trwania: 45:15 — 41 MB)
iTunes | Android | RSS | pobierz plik mp3

 

 

Konkursy organizowane na Facebooku widzimy praktycznie codziennie.  Często chętnie w nich uczestniczymy, ale gdy same chcemy zorganizować konkurs nachodzą nas pytania o jego legalność.

A kto lepiej zna się na prawnym aspekcie konkursów, jak nie Wojtek Wawrzyniak. Dlaczego akurat jego poprosiłam o wywiad? Ponieważ jest prawnikiem kreatywnych. Pracuje z artystami, twórcami, projektantami, doradza w umowach i regulaminach. W przystępny sposób, ale z zachowaniem wszelkiej potrzebnej wiedzy merytorycznej, prowadzi bloga Prakreacja. Tutaj znajdziesz wiele informacji z prawniczo-kreatywnego świata. Zapraszam do regularnego odwiedzania.

A teraz merytorycznie o konkursach!

LOSOWANIE A KONKURS

Na samym początku warto określić różnicę pomiędzy konkursem a losowaniem.

Konkurs – w konkursie nie ma żadnych elementów losowości. Zwycięzcę wybiera organizator według ustalonych wcześniej kryteriów. W konkursie ani my, ani żadna maszyna nie losuje wygranej. Wygrywa osoba, która zgłosiła „najlepszą, najzabawniejszą, najkreatywniejszą (…)” pracę.

Na organizowanie konkursu nie potrzebujemy żadnej zgody.

Losowanie (loteria) – tutaj każde zgłoszenie jest tak samo ważne, nie liczy się, czy zrobimy coś lepiej czy gorzej, zwycięzcę wybiera się losując go. Działanie uczestnika nie jest oceniane.  Na przeprowadzenie loterii potrzebna jest zgoda odpowiedniego organu! Uzyskanie takiego zezwolenia nie jest proste. Organizując loterię bez zezwolenia popełniasz wykroczenie, które może być ścigane!

Dlatego o wiele bezpieczniej jest zorganizować konkurs z najprostszym kryterium oceny niż loterię!!! Jeśli nie masz pomysłu na kryterium, wybierz zasadę „kto pierwszy ten lepszy”.

REGULAMIN

Czasem mała rzecz, a cieszy. Zwłaszcza Ciebie! Dzięki niemu zabezpieczasz się przed ewentualnymi niechcianymi konsekwencjami.  To on zabezpiecza organizatora w razie niezadowolonych uczestników. Jeśli organizujesz konkurs, regulamin nie jest w żaden sposób wymagany, jednak warto go stworzyć!

Jaka jest idea regulaminu? Co powinien zawierać?

– przebieg konkursu,

– opis zadania konkursowego,

– etapy konkursu (jeśli planujesz),

– termin i sposób zgłaszania prac – staraj się zawsze określić ramy czasowe, jeśli ich nie znasz, zastrzeż, że organizator ma prawdo do przedłużenia trwania czasu konkursu. Staraj się jednak tego unikać, ponieważ zawsze budzi to wątpliwości uczestników,

– kto może być uczestnikiem – wyklucz pracowników twojej firmy, osoby pozostające z Tobą/ pracownikami w relacjach towarzyskich, członków swojej rodziny – unikniesz zarzutów stronniczości,

– w jaki sposób skontaktujesz się ze zwycięzcą/ zwycięzcami,

– jaki czas na reakcje ma(ją) zwycięzca/ zwycięzcy,

– warto dodać postanowienie – co dzieje się, gdy zwycięzca nie zgłosi się po nagrodę – przechodzi do kolejnej osoby z listy/ zostaje do dyspozycji organizatora itp.

SYTUACJA IDELNA

Czyli jaka? Jeśli jednak organizujesz duży konkurs albo po prostu chcesz, żeby wszystko było wprost idealne, to co powinnaś zrobić?

– Stworzyć landing page z checkboxami, najlepiej 3 osobnymi – 1) akceptacja regulaminu, 2) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach organizowanego konkursu, 3) zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych – pamiętaj, że do samego celu przeprowadzania konkursu nie potrzebujesz zgody na przetwarzanie danych osobowych. Jednak często przeprowadza się takie konkursy, by zdobyć dane, a potem z nich korzystać w celach marketingowych. Korzystanie z danych do celów marketingowych wymaga takiej zgody!!!

– GIODO – czyli Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – jeśli zbieramy dane osobowe na potrzeby konkursu, a następnie usuwamy ich dane, wtedy jest to zbiór doraźny. Takiego zbioru nie musimy zgłaszać do GIODO.  Jeśli jednak z danych chcemy korzystać dalej, należałoby zgłosić je do GIODO.

– Jeśli nie chcesz tworzyć landing page, drugim pomysłem jest przesyłanie zgłoszenia drogą mejlową. W mejlu tym uczestnicy powinni dodać oświadczenie co do zgody na regulamin konkursu.

– Bądź transparentna – dzięki temu zyskasz! Osobne chceckboxy to plus dla Ciebie. Nie zmuszasz uczestników konkursu do tego, aby zgadzali się też na wysyłanie np. newslettera. A chronienie konsumentów przed niechcianym marketingiem jest w cenie 😊

– Akceptacja zasad regulaminu nie może jednocześnie oznaczać zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych – taka zgoda zawarta w regulaminie jest nieważna!

– Warto dodać również klauzulę informacyjną – jakie obowiązki na nas ciążą wobec osób, których dane zbieramy – upewnij konsumentów, że ich dane u Ciebie są bezpieczne!

ODSTĘPSTWA

Jesteś przerażona? Nie musisz! Brzmi to groźnie, ale takie nie jest. Jeśli organizujesz prosty konkurs, to regulamin możesz umieścić w poście na Facebooku, w tym samym, w którym ogłaszasz konkurs. Regulamin ten służy Tobie, ale również informuje uczestników o najważniejszych sprawach związanych z konkursem, dzięki czemu nie mają oni wątpliwości co do zasad.

Jeśli tworzysz duży konkurs, z bardzo wartościowymi nagrodami, to warto, aby zwycięzcę wybierała komisja składająca się np. z 3 osób. Wtedy nie zostaniesz posądzona o stronniczość czy subiektywną ocenę.

ROZDANIE

Często słyszymy nie o konkursie, loterii, ale właśnie rozdaniu. Co to tak właściwie jest? Pewnego rodzaju hybryda, ponieważ nic nie musimy zrobić, nasza praca nie podlega ocenie, więc to nie jest konkurs, a jednocześnie trzeba się zgłosić jak do loterii. Organizując rozdanie, możemy się wybronić, że nie jest to loteria. Można nazwać to darowizną na rzecz poszczególnych osób. Rozdanie takie wtedy trzeba odpowiednio zakomunikować, aby nie miało charakteru loterii.

PODATEK

Kolejna ważna kwestia, która może okazać się kłopotliwa to podatek. Jako organizator płacimy go czy nie? To zależy!

Podstawą jest zryczałtowany podatek w wysokości 10% wartości nagrody. Jeśli jednak konkurs organizowany jest przez środki masowego przekazu, nagroda w wysokości do 760 zł zwolniona jest z podatku. Co rozumiemy przez media masowego przekazu? Nikt z nas nie ma wątpliwości, że jest nim internet. Jednak gdy medium, takie jak, np. „Gazeta Wyborcza” organizuje konkurs internetowy, to jest medium masowego przekazu, ale prywatna blogerka – nie jest uważana z medium masowego przekazu! Z praktyki wiadomo jednak, że organizatorzy takich konkursów nie są ścigani.

Kolejne odstępstwo występuje wtedy, gdy konkurs ma związek z kulturą, nauką, sztuką czy dziennikarstwem. Nagroda taka jest zwolniona z podatku, w wypadku, gdy np. zgłoszony do konkursu felieton służy celom kulturalnym, a nie celom marketingowym przedsiębiorcy. Wtedy konkurs traci charakter kulturalny.

Co w przypadku, gdy organizator konkursu jest przedsiębiorcą, a wygrany osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej? Do nagrody często dodawana jest „wirtualna” nagroda pieniężna, która nie jest wydawana zwycięzcy, a pozostaje w rękach organizatora. Dzięki niej pokrywany zostaje podatek. Wynosi ona 11,1%. Dlaczego 11,1% a nie 10? Ponieważ nagroda pieniężna również podlega opodatkowaniu i 11,1% wystarcza na pokrycie obu podatków – od nagrody i od nagrody pieniężnej.

Jeśli zwycięzcą konkursu jest osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, to nie wykazuje ona nagrody rozliczeniu rocznym.

Jeśli natomiast osoba biorąca udział w konkursie jest przedsiębiorcą, wtedy może rozliczać się wg podatku zryczałtowanego lub podatku liniowego. Najlepiej wystąpić wtedy o indywidualną interpretacje.

Organizatorzy dużych konkursów przed wydaniem nagrody często proszą uczestników o wypełnienie oświadczenia, czy uczestnik prowadzi działalność gospodarczą.

Czy osoba prywatna może organizować konkurs? Tak i jest nawet w lepszej sytuacji 😊 Skoro nie pełni ona roli płatnika, a uczestnik jest osobą prywatną, wtedy nagroda stanowi jego przychód i z tego musi się rozliczyć w zeznaniu rocznym, jako przychód z innych źródeł.

ZŁOTA MYŚL

Gdy czytasz to wszystko, pewnie myślisz sobie „czy wszyscy organizatorzy konkursu spełniają te wymogi. Nawet wielkie, znane firmy nie zawsze przestrzegają tych zasad”. Oczywiście, ale to nie znaczy, że masz z nich brać przykład! Czasem firmy takie robią to świadomie, ponieważ straty, jakie ewentualnie poniosą, są znacznie mniejsze niż ich zyski. Dla Ciebie jednak straty takie mogą być zabójcze. Pamiętaj o tym! Myśl o swoim bezpieczeństwie i komforcie. To naprawdę nie wymaga wiele!

Jak często zastanawiasz się czy Twój konkurs jest zgodny z prawem? A może prosisz na facebooku o udostępnienie posta, a potem losujesz wygranego? Czy to jest konkurs? Jakie są jego reguły. Co zrobić, żeby nie łamać prawa? O wszelkich aspektach organizowania konkursów, regulaminach, wygranych i podatkach rozmawiałam z przemiłym Wojtkiem Wawrzakiem – autorem bloga PRAKREACJA na którego Cię serdecznie zapraszam w imieniu Wojtka.
Możesz tam przeczytać świetne porady i zgarnąć mnóstwo darmowej wiedzy.
Jeszcze wciąż można złapać Pudełko dla Kreatywnych.

Pudełko dla kreatywnych, czerwcowa edycja limitowana.


Bądź kreatywna zgodnie z prawem 🙂